Tack alla medlemmar för en trevlig arbetsdag!

Det är väldigt glädjande med den stora uppslutningen på arbetsdagarna.
Det är också en förutsättning för en bra och välmående förening.