Nytt om ny vaktstuga

Bygget av ny vaktstuga har blivit försenat. Enligt våra planer skulle det ha påbörjats under sommaren, men på grund av lång handläggningstid för bygglov och dispens från strandskydd har byggstarten förskjutits. Nu återstår endast att beslutet om strandskyddsdispens ska vinna laga kraft. När det blir klart räknar vi med att kunna komma igång med markarbetena och sedan fortsätter bygget sommaren 2020.

Höstens arbetsdag blir den 12 oktober.
Vi kommer att börja dagen med ett Extra Medlemsmöte.
Kallelse och dagordning till detta kommer inom kort.

/Styrelsen

Säsongen har startat!

Elen är nu påslagen på området. Vattnet är planerat att slås på 22/5.
Leran i sjösättningsrampen är också borta så det går att sjösätta med bil.

Välkommen till årets första arbetsdag vid Granuddens Hamnförening

Vi samlas lördagen den 1 juni kl 10:00 – 1400 med korvgrillning ca kl: 1200. Med gemensamma krafter gör vi sedan iordning hamnen för sommaren samt utföra lite underhållsarbeten inom området. Järnskrotet som märkes ut förra arbetsdagen kommer att köras bort under vecka 20. Årets kraftsamling kommer att ske på bräder och annat träskrot. Vi kommer att på arbetsdagen bara att ta sådant som inte ligger på medlemmarnas uppläggningsplatser.

Det som bla skall göras på arbetsdagen är:

·         Ansluta bryggorna till el och vatten
·         Sätta ut livbojar, vagnar och vattenslangar till bryggorna
·         Samla ihop bräder och annat träskräp

Ett utskick till alla medlemmar kommer att skickas ca 10 dagar innan arbetsdagen.

Årets båtsommar vid Granuddens Hamnförening.

Verksamhetsplanen för 2019 kan sammanfattas i följande punkter:

  • Löpande drift-och underhållsåtgärder inom hamnområdet.
  • Under året skall två arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.
  • Säsongsstart och säsongsavslutning.•Underhållsmuddringen slutföras.
  • Planera och påbörja bygget av ny vakt/föreningsstuga.