Kön öppnas igen!!

I dag 7/4 2017 kan vi äntligen öppna kön till båtplatser igen. Klicka på länken för att läsa mer.

Läs mer

Idéer, Förslag och Frågor

Dyker det upp idéer, frågor eller förslag. Maila föreningen!. Inga ideer för tokiga och inga frågor för dumma.

Läs mer

VIKTIG INFO!

Styrelsen har noterat att det under hösten har påbörjats byggandet av båttäckningar som är att betrakta som båthus på området.
Styrelsen vill därför upplysa samtliga medlemmar om vad som föreningen tillåter och INTE tillåter i denna fråga.

Följande gäller:

Inga nya ”permanenta båttäckningar” eller båthus får uppföras utan styrelsens tillstånd. (Styrelsebeslut den 11 april 2013, § 7)

Ett förtydligande till detta beslut har formulerats av styrelsen hösten 2016 och lyder:

Båthus kräver godkänt bygglov från kommunen. Nybyggnation av båthus är inte tillåtet på Granudden Marina. Med båthus avses täckning av permanent slag, exempelvis regelstomme med permanent täckning av plåt, panel, skivmaterial eller presenning. Hit räknas även sk. båttält.

Båttäckning kräver ej bygglov, och är tillåtet på Granudden Marina. Med båttäckning avses täckning som är ämnad för säsongsanvändning, och som monteras ned så att inga täckande delar kvarstår under båtsäsongen.

Generellt gäller att all täckning ska utföras så att snö från täckningen omhändertas inom egen uppställningsplats.

/Styrelsen

Arbetsdag våren 2016

Per Engman har skickat in bilder.
Tack än en gång för en bra och trevlig arbetsdag.
Klicka bilden nedan för att se bilderna.

Höstmys!

Visst är det lite mysigt när kvällarna blir mörka men det hjälper också de som är ute i oärliga ärenden.
Tänk på att inte lämna din egendom så att den går lätt att stjäla. Försvåra för eventuella tjuvar genom
att ha godkänt lås på din båtvagn, eller varför inte skruva bort ett hjul eller kulkopplingen.
Var också nyfiken på människor du inte känner igen. Är det ingen tjuv har du ju gjort en ny bekantskap i föreningen.

Sopcontainern är endast till för sopor från båten!

Fortsätter dumpandet av tex miljöfarligt avfall, byggavfall mm kan vi tvingas ta bort denna service.
Det är inte tillåtet att kasta färgburkar, oljedunkar mm i containern.

Sjösättningskajen är nu klar.

Flytbryggorna är nu utlagda och stegen monterad.