Höstens arbetsdag den 13/10 kl10:00.

Vi samlas Lördagen den 13/10 kl 10:00 och ställer iordning föreningens områden och utrustning på land och i vattnet. Arbetet den dagen innebär att vi iordningställer hamnen för vintern samt att vi städar av uppläggningsområdenas allmänna delar.

Det som bla skall göras på arbetsdagen är:

  • Koppla ifrån el och vatten från bryggorna
  • Plocka in livbojar, vagnar och vattenslangar från bryggorna till förrådet. Vagnar och livbojar skall besiktigas och eventuellt lagas eller bytas ut.
  • Fixa luckor i brygga 1-3 för att underlätta isär och ihop koppling av el och vatten.
  • Iordningsställa fyren för vintern
  • Slyröjning längs hamnbassängen och staket runt området (ta med grensax, grensåg)