Storstädningen fortsätter!

Senaste arbetsdagarna har vi ägnat tid åt att samla ihop ”skräp” runt om på området.
Kommande arbetsdag fortsätter vi med detta.
Därför har vi märkt ut saker som står på området men inte på någon plats.
Märkningen har skett med röd/vita plastband.
Det handlar om t ex däck, båtvagnar, järnskrot, virke mm.
De saker som står kvar på arbetsdagen kommer att forslas bort.

Än en gång

Välkommen till Arbetsdag och Extra Föreningsmöte!

Hösten 2019

Avstängning av vatten på området är planerat till början av vecka 42!

Nytt om ny vaktstuga

Bygget av ny vaktstuga har blivit försenat. Enligt våra planer skulle det ha påbörjats under sommaren, men på grund av lång handläggningstid för bygglov och dispens från strandskydd har byggstarten förskjutits. Nu återstår endast att beslutet om strandskyddsdispens ska vinna laga kraft. När det blir klart räknar vi med att kunna komma igång med markarbetena och sedan fortsätter bygget sommaren 2020.

Höstens arbetsdag blir den 12 oktober.
Vi kommer att börja dagen med ett Extra Medlemsmöte.
Kallelse och dagordning till detta kommer inom kort.

/Styrelsen

Välkommen till sista arbetsdag vid Granuddens Hamnförening

Vi samlas lördagen den 12 oktober kl 10:00 – 1400 med korvgrillning. Vi börjar arbetsdagen med ett extra föreningsmöte. Sedan med gemensamma krafter så fixar vi till en massa saker och gör vinter i hamnen. Saker som skall göras är bla.

 • Fixa vinter på bryggorna                 
 • Ta lös vatten och el till bryggorna
 • Städa vaktstugan
 • Inspektion och slyröjning av staket
 • Köra bort virkesskräp, bräder och sly inom området. Uppmärkning av skräp har gjorts.
 • Fyren på Smultronören
 • Länspumpning av vågbrytare
 • Ta isär gamla bryggelement för att använda vid reparation av befintliga bryggor

Årets båtsommar vid Granuddens Hamnförening.

Verksamhetsplanen för 2019 kan sammanfattas i följande punkter:

 • Löpande drift-och underhållsåtgärder inom hamnområdet.
 • Under året skall två arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.
 • Säsongsstart och säsongsavslutning.•Underhållsmuddringen slutföras.
 • Planera och påbörja bygget av ny vakt/föreningsstuga.