Medlemsavgifter 2020

 

Sjöplatser

Medlemsavgiften i sjön baseras på kajmeter där avgiften är 500 SEK/kajmeter/År
För att befrias från säsongens avgifter och plikter knutna till plats måste uppsägning av sjöplats ske före 30/4.

Storlek Medlemsavgift/År Deposition
Deposition 4500,-*
Bredd 2,5 m 1250,-
Bredd 3,0 m 1500,-
Bredd 3,5 m 1750,-
Bredd 4,0 m 2000,-
Bredd 4,5 m 2250,-

Avgiften för platser med akterboj på betongbryggan baseras på båtens bredd + 0,5m

Landplatser

Medlemsavgiften på land baseras på kvadratmeter där avgiften är 30 SEK/kvadratmeter/År
För att befrias från säsongens avgifter och plikter knutna till plats måste uppsägning av landplats ske före 31/8.
Medlemmar i båthusföreningar betalar sin medlemsavgift via en samlad avgift baserad på avtal med Granuddens Båtklubb

Storlek Medlemsavgift/År Deposition
Deposition 3000,-*
3 x 6 m 540,-
Trailerplats (21 m2) 630,-
Jolleplats (24 m2) 720,-
4 x 10 m 1200,-
4 x 12 m 1440,-
5 x 15 m 2250,-

 

Övriga avgifter Årsavgift Engångsssavgift
Inträde i kö 500,-**
Köavgift 100,-**
Uteblivet föreningsarbete 200,-
Utebliven vakthållning 2000,-
Adm avg vid utträde 500,-

 

*   Samtliga medlemmar utom båthusföreningar och andra föreningar erlägger deposition.

** Se köreglerna.