RSS News

Äntligen öppnar kön!!

Vi har nu fått ordning på vårt system för att administrera köandet till båtplatser hos oss i Granudden Marina
på ett säkert sätt.

Den som är intresserad av att ställa sig i kö för båtplats kontaktar platsansvarig på platser@granudden.org

Man registreras i kön efter godkänd ansökan och betald inträdesavgift.
Både inträdesavgiften och årsavgiften aviseras av föreningen via epost.
Som köande är man själv ansvarig för att betala senast förfallodag.
Observera att vi skickar inte påminnelser på dessa avier! Och att OCR måste anges vid betalning.

Information om köreglerna finns här på hemsidan under rubriken föreningsdokument.

 

Årsmöteshandlingar

Finns nu att hämta här.

Årsmöte

Välkommen till föreningens årsmöte 19 mars kl 18:00 i Östra skolans matsal. Kallelse skickas ut, årsmöteshandlingar kommer här på hemsidan senast 6 mars.

Hamnen stänger 15/10

Lördag 15/10 kopplas bryggor och vågbrytare loss från land och hamnen stänger.
Måndag 17/10 stängs vattnet.
Tisdag 1/11 bryts strömmen på området.

VIKTIG INFO!

Styrelsen har noterat att det under hösten har påbörjats byggandet av båttäckningar som är att betrakta som båthus på området.
Styrelsen vill därför upplysa samtliga medlemmar om vad som föreningen tillåter och INTE tillåter i denna fråga.

Följande gäller:

Inga nya ”permanenta båttäckningar” eller båthus får uppföras utan styrelsens tillstånd. (Styrelsebeslut den 11 april 2013, § 7)

Ett förtydligande till detta beslut har formulerats av styrelsen hösten 2016 och lyder:

Båthus kräver godkänt bygglov från kommunen. Nybyggnation av båthus är inte tillåtet på Granudden Marina. Med båthus avses täckning av permanent slag, exempelvis regelstomme med permanent täckning av plåt, panel, skivmaterial eller presenning. Hit räknas även sk. båttält.

Båttäckning kräver ej bygglov, och är tillåtet på Granudden Marina. Med båttäckning avses täckning som är ämnad för säsongsanvändning, och som monteras ned så att inga täckande delar kvarstår under båtsäsongen.

Generellt gäller att all täckning ska utföras så att snö från täckningen omhändertas inom egen uppställningsplats.

/Styrelsen

Arbetsdag 8/10

Höstens arbetsdag blir den 8/10 kl10:00. Vi kommer att förberedande för hamnens stängning 15/10 dvs ta loss vatten och avlopp från bryggorna. Laga dåliga gångbrädor på brygga 4. Plocka in batteriet från fyren och en del andra uppgifter.

Höstmys!

Visst är det lite mysigt när kvällarna blir mörka men det hjälper också de som är ute i oärliga ärenden.
Tänk på att inte lämna din egendom så att den går lätt att stjäla. Försvåra för eventuella tjuvar genom
att ha godkänt lås på din båtvagn, eller varför inte skruva bort ett hjul eller kulkopplingen.
Var också nyfiken på människor du inte känner igen. Är det ingen tjuv har du ju gjort en ny bekantskap i föreningen.

Sopcontainern är endast till för sopor från båten!

Fortsätter dumpandet av tex miljöfarligt avfall, byggavfall mm kan vi tvingas ta bort denna service.
Det är inte tillåtet att kasta färgburkar, oljedunkar mm i containern.

Sjösättningskajen är nu klar.

Flytbryggorna är nu utlagda och stegen monterad.

Stängd kö.

Det kommer en del frustrerade mail till föreningen angående den stängda kön.
Eftersom frågan varit aktuell under en längre tid kan det vara svårt att ha hela bilden därför kommer här en
sammanställning av varför kön är stängd och varför den inte har öppnats igen.

Kön stängdes för nya ansökningar för ett antal år sedan då antalet köande översteg 350.
Det verkliga behovet av båtplatser misstänktes vara betydligt lägre än detta eftersom alla stod i kö i alla båthamnar, dessutom
avanmälde man sig inte när man fått plats någonstans. Denna situation blev ohållbar för samtliga hamnföreningar runt Luleå.
Därför avgiftsbelades kön i första hand för att få en aktiv kö och därigenom en mer sann bild av verkligheten.
De som fanns i kön när kön stängdes fick först möjlighet att betala in avgiften och behålla sin plats i kön. Detta minskade kön ganska rejält.

Innan föreningen öppnar kön för nyanmälningar vill vi vara säkra på att kunna hantera köandet och de avgifter som hör till kön på ett säkert och bra sätt.
Att sköta detta med ”penna och papper” är inte rimligt.

Eftersom det fortfarande finns köande kvar från innan kön stängdes har styrelsen beslutat att inte öppna kön förrän denna hantering är på plats.
De platser som blir lediga kommer i vilket fall tillsättas från den resterande kön innan nya kommer i fråga.

Att situationen är frustrerande har vi full förståelse för.

När vi kan hantera kön på ett säkert och rättvist sätt meddelas detta här på hemsidan

Nya avgifter.

Årsmötet beslutade om nytt avgiftssystem och nya avgifter för medlemskap i föreningen.
De nya avgifterna finns i menyn högst upp på denna sida.