Båtplatser

Föreningen har ca 190 platser i sjön och ca 280 platser på land.
Intresset för att ha sin båt på Granudden är stort och ofta måste man stå i kö för att få en plats.

Den som är intresserad av en båtplats kontaktar platsansvarig på platser@granudden.org

Platsansvarig skickar en elektronisk ansökan som man fyller i.
Man registreras i kön efter godkänd ansökan och betald inträdesavgift.
Både inträdesavgiften och årsavgiften aviseras av föreningen via epost.
Som köande är man själv ansvarig för att betala senast förfallodag.
Observera att vi skickar inte påminnelser på dessa avier! Och att OCR numret måste anges vid betalning!

Information om köreglerna finns här.