Sommaren närmar sig!

Vattnet är nu i gång på området. Vårens första arbetsdag blir den 3 juni kl 09:00.

Föreningens namn och varumärke!

Föreningens namn är "Granuddens Båtklubb". Föreningen har även ett registrerat varumärke på anläggningen som alltså heter "Granudden Marina".

Läs mer

Idéer, Förslag och Frågor

Dyker det upp idéer, frågor eller förslag. Maila föreningen!. Inga ideer för tokiga och inga frågor för dumma.

Läs mer

Våren har kommit Granuddens Båtklubb och hamnen är skall göras klar för sommaren 2023.

Våren arbetsdag blir den 3 juni kl. 09:00. Arbetsledare kommer att finnas på plats för att leda arbetet så att våran marina blir klar för sommaren. Vi kommer att ha en för arbetsdag den 20 maj för att göra brygga 4 klar inför bryggfastsättardagen den 27 maj. Om man deltar på arbetsdagen den 20 maj behöver man naturligtvis inte deltaga även den 3 juni. Det kommer att finnas korv för grillningen även den 20 maj.

Det som ska göras är att på arbetsdagen:

  • Sätta ut livbojar, vagnar och vattenslangar till bryggorna
  • Se över bryggor, kärror mm och reparera där det behövs.
  • Städa klubbstugan och putsa fönster (ta gärna med puts grejor vi har lite i klubbstugan)
  • Kontroller staketet ev slyröjning

Vi ser fram emot årets arbetsdag och hälsar alla medlemmar välkomna på en trevlig dag på marinan.

//Styrelsen

Båtklubbens vimpel

Nu är Granuddens Båtklubbs vimpel äntligen här!!
Du kan köpa den genom att kontakta någon i styrelsen.
Vimpeln kostar 120kr och betalas med Swish när du hämtar den.

 

VIKTIG INFORMATION!

Båttäckning.

Styrelsen har noterat att det under hösten har påbörjats byggandet av båttäckningar som är att betrakta som båthus på området.
Styrelsen vill därför upplysa samtliga medlemmar om vad som föreningen tillåter och INTE tillåter i denna fråga.

Följande gäller:

Inga nya ”permanenta båttäckningar” eller båthus får uppföras utan styrelsens tillstånd. (Styrelsebeslut den 11 april 2013, § 7)

Ett förtydligande till detta beslut har formulerats av styrelsen hösten 2016 och lyder:

Båthus kräver godkänt bygglov från kommunen. Nybyggnation av båthus är inte tillåtet på Granudden Marina. Med båthus avses täckning av permanent slag, exempelvis regelstomme med permanent täckning av plåt, panel, skivmaterial eller presenning. Hit räknas även sk. båttält.

Båttäckning kräver ej bygglov, och är tillåtet på Granudden Marina. Med båttäckning avses täckning som är ämnad för säsongsanvändning, och som monteras ned så att inga täckande delar kvarstår under båtsäsongen.

Generellt gäller att all täckning ska utföras så att snö från täckningen omhändertas inom egen uppställningsplats.

Styrelsen kommer under hösten att inventera uppläggningsområdet.

/Styrelsen

Hastighetsbegränsning.

För att visa hänsyn var vänlig och anpassa hastigheten i hamnen.
Max 3 knop eller lägre för att inte skapa svall.
Tänk på att dra ner hastigheten i god tid innan ni kör in i hamnen, också för att inte skapa svall i onödan.

 

Sopcontainern är endast till för sopor från båten!

Fortsätter dumpandet av tex miljöfarligt avfall, byggavfall mm kan vi tvingas ta bort denna service.
Det är inte tillåtet att kasta färgburkar, oljedunkar mm i containern.