Hösten närmar sig.

Vi påminner om att vattnet stängs av på området imorgon fredag 14/10 kl. 12.30! Ni som till äventyrs behöver vatten har alltså tills dess på er. OBS! avstängningen av vatten betyder också att toaletten i klubbstugan stängs av för vintern! Hamnen stängs och bryggorna kopplas från land helgen 14-15/10

Föreningens namn och varumärke!

Föreningen har från hösten 2019 nytt namn. Föreningen har även ett registrerat varumärke på anläggningen. I och med att vi byter och kompletterar skyltningen i hamnen kommer vi att börja använda detta namn.

Läs mer

Idéer, Förslag och Frågor

Dyker det upp idéer, frågor eller förslag. Maila föreningen!. Inga ideer för tokiga och inga frågor för dumma.

Läs mer

Hösten har kommit Granuddens Båtklubb och hamnen är klar för vinteride.

Hösten arbetsdag genomfördes den 8 oktober i strålande solsken. Ett 90-tal medlemmar dök upp och med arbetsledarna och personer från styrelsen var vi nästan 100st på plats.

Det som gjordes på klubben var bla. följande:

  • Brygga 4 blev av med sina y-bommar och gjordes klar för upptag på land och reparation.
  • Slyröjning på området
  • Städning och fönsterputs av klubbstugan
  • Ny bro till verktygsförrådet.

Vi tackar för årets säsong och ser fram emot 2023.
Ett stort tack till alla medlemmar och arbetsledare som deltog på arbetsdagen.

//Styrelsen

Båtklubbens vimpel

Nu är Granuddens Båtklubbs vimpel äntligen här!!
Du kan köpa den genom att kontakta någon i styrelsen.
Vimpeln kostar 120kr och betalas med Swish när du hämtar den.

 

VIKTIG INFORMATION!

Båttäckning.

Styrelsen har noterat att det under hösten har påbörjats byggandet av båttäckningar som är att betrakta som båthus på området.
Styrelsen vill därför upplysa samtliga medlemmar om vad som föreningen tillåter och INTE tillåter i denna fråga.

Följande gäller:

Inga nya ”permanenta båttäckningar” eller båthus får uppföras utan styrelsens tillstånd. (Styrelsebeslut den 11 april 2013, § 7)

Ett förtydligande till detta beslut har formulerats av styrelsen hösten 2016 och lyder:

Båthus kräver godkänt bygglov från kommunen. Nybyggnation av båthus är inte tillåtet på Granudden Marina. Med båthus avses täckning av permanent slag, exempelvis regelstomme med permanent täckning av plåt, panel, skivmaterial eller presenning. Hit räknas även sk. båttält.

Båttäckning kräver ej bygglov, och är tillåtet på Granudden Marina. Med båttäckning avses täckning som är ämnad för säsongsanvändning, och som monteras ned så att inga täckande delar kvarstår under båtsäsongen.

Generellt gäller att all täckning ska utföras så att snö från täckningen omhändertas inom egen uppställningsplats.

Styrelsen kommer under hösten att inventera uppläggningsområdet.

/Styrelsen

Hastighetsbegränsning.

För att visa hänsyn var vänlig och anpassa hastigheten i hamnen.
Max 3 knop eller lägre för att inte skapa svall.
Tänk på att dra ner hastigheten i god tid innan ni kör in i hamnen, också för att inte skapa svall i onödan.

 

Sopcontainern är endast till för sopor från båten!

Fortsätter dumpandet av tex miljöfarligt avfall, byggavfall mm kan vi tvingas ta bort denna service.
Det är inte tillåtet att kasta färgburkar, oljedunkar mm i containern.