Föreningens namn och varumärke!

Föreningens namn är "Granuddens Båtklubb". Föreningen har även ett registrerat varumärke på anläggningen som alltså heter "Granudden Marina".

Läs mer

Idéer, Förslag och Frågor

Dyker det upp idéer, frågor eller förslag. Maila föreningen!. Inga ideer för tokiga och inga frågor för dumma.

Läsmer

Sommaren närmar sig med stormsteg för Granuddens Båtklubb.

Vi startar upp hamnen med en arbetsdag den 8 juni mellan kl 0900 – 1200. Återkommer i närtid med mer information men lägg den dagen på minnet.
Det som b.la skall göras på arbetsdagen är:

· Sätta ut livbojar, vagnar och vattenslangar till bryggorna
· Göra i ordning vågbrytaren (el, vatten, y-bommar mm)
· Städa klubbstugan och putsa fönster (ta gärna med puts grejor vi har lite i klubbstugan)
· Kontroller staketet ev slyröjning. Ta gärna med egen slyröjnings utrustning.
· Byte av några gångbommar på en del y-bommarna.

//Styrelsen

Båtklubbens vimpel

Nu är Granuddens Båtklubbs vimpel äntligen här!!
Du kan köpa den genom att kontakta någon i styrelsen.
Vimpeln kostar 120kr och betalas med Swish när du hämtar den.

 

VIKTIG INFORMATION!

Båttäckning.

Styrelsen har noterat att det under hösten har påbörjats byggandet av båttäckningar som är att betrakta som båthus på området.
Styrelsen vill därför upplysa samtliga medlemmar om vad som föreningen tillåter och INTE tillåter i denna fråga.

Följande gäller:

Inga nya ”permanenta båttäckningar” eller båthus får uppföras utan styrelsens tillstånd. (Styrelsebeslut den 11 april 2013, § 7)

Ett förtydligande till detta beslut har formulerats av styrelsen hösten 2016 och lyder:

Båthus kräver godkänt bygglov från kommunen. Nybyggnation av båthus är inte tillåtet på Granudden Marina. Med båthus avses täckning av permanent slag, exempelvis regelstomme med permanent täckning av plåt, panel, skivmaterial eller presenning. Hit räknas även sk. båttält.

Båttäckning kräver ej bygglov, och är tillåtet på Granudden Marina. Med båttäckning avses täckning som är ämnad för säsongsanvändning, och som monteras ned så att inga täckande delar kvarstår under båtsäsongen.

Generellt gäller att all täckning ska utföras så att snö från täckningen omhändertas inom egen uppställningsplats.

Styrelsen kommer under hösten att inventera uppläggningsområdet.

/Styrelsen

Hastighetsbegränsning.

För att visa hänsyn var vänlig och anpassa hastigheten i hamnen.
Max 3 knop eller lägre för att inte skapa svall.
Tänk på att dra ner hastigheten i god tid innan ni kör in i hamnen, också för att inte skapa svall i onödan.

 

Sopcontainern är endast till för sopor från båten!

Fortsätter dumpandet av tex miljöfarligt avfall, byggavfall mm kan vi tvingas ta bort denna service.
Det är inte tillåtet att kasta färgburkar, oljedunkar mm i containern.