Styrelsen

Ordförande

Bengt Jonsson
070-6878693

Vice Ordförande

Janne Thelin
070-3880631

Sekreterare

Jonas Sandberg
070-5818957

Vice Sekreterare/Ansvarig Arbetsdagar

Kenth Pettersson
070-6667691

Kassör

Catarina Forsman

Vice Kassör

Roger Stridfelt

Hamnkapten

Stefan Källström
070-3526406

Vice Hamnkapten

Hans Öhlund
070-6237515

Platsansvarig

Lars Näsman
070-630-2035

Projektledare

Per Alexis
070-5400082