Medlemsregister

Granuddens Hamnförening använder sig av Båtunionens Administrationssystem BAS
Detta system används endast av styrelsen.
Medlemmar som vill anmäla ändringar i sina uppgifter mailadress, telefonnummer mm gör detta
genom att mail till info@granudden.org

BAS