Medlemsavgifter 2022

Sjöplatser

Medlemsavgiften i sjön baseras på kajmeter där avgiften är 500 SEK/kajmeter/År
För att befrias från säsongens avgifter och plikter knutna till plats måste uppsägning av sjöplats ske före 30/4.

StorlekMedlemsavgift/ÅrDeposition
Deposition 4500,-*
Bredd 2,5 m1250,- 
Bredd 3,0 m1500,- 
Bredd 3,5 m1750,- 
Bredd 4,0 m2000,- 
Bredd 4,5 m2250,- 

Avgiften för platser med akterboj på betongbryggan baseras på båtens bredd + 0,5m

Landplatser

Medlemsavgiften på land baseras på kvadratmeter där avgiften är 30 SEK/kvadratmeter/År
För att befrias från säsongens avgifter och plikter knutna till plats måste uppsägning av landplats ske före 31/8.
Medlemmar i båthusföreningar betalar sin medlemsavgift via en samlad avgift baserad på avtal med Granuddens Båtklubb

StorlekMedlemsavgift/ÅrDeposition
Deposition 3000,-*
3 x 6 m540,- 
Trailerplats (21 m2)630,- 
Jolleplats (24 m2)720,- 
4 x 10 m1200,- 
4 x 12 m1440,- 
5 x 15 m2250,- 
Övriga avgifterÅrsavgiftEngångsssavgift
Inträde i kö 500,-**
Köavgift100,-** 
Uteblivet föreningsarbete200,- 
Utebliven vakthållning2000,- 
Adm avg vid utträde 500,-

*   Samtliga medlemmar utom båthusföreningar och andra föreningar erlägger deposition.

** Se köreglerna.