Grinden

Grinden öppnas med hjälp av mobiltelefonen.
För att kunna sköta grinden måste varje medlem skicka ett mail till info@granudden.org innehållande

  • Medlemsnummer
  • Namn
  • Telefonnummer

Eftersom grinden använder nummerpresentation som identifiering är det väldigt viktigt
att man är säker på vilket nummer som visas när man ringer från sin telefon.
Till exempel om man har telefon via arbetet så är det ganska vanligt att mobiltelefonen presenterar
sig med ett annat nummer än mobiltelefonnumret. Är man osäker, ring upp någon och kontrollera
vilket nummer som visas. Hemligt nummer eller dolt nummer fungerar ej!

Medlem äger rätt registrera två nummer. För att nummer skall godkännas måste det vara knutet till
en person, man måste i ansökan skriva ut vem som har numret.

När numret är registrerat får man svar på mail med telefonnumret till grinden.

HUR FUNGERAR DET DÅ?

När grinden är stängd ringer man till grinden. Om numret är inlagt/känns igen öppnas grinden och samtalet avslutas.
Passera och grinden stänger sig själv. Grinden är utrustad med fordonsslinga och klämskydd så grinden stänger inte om något är i vägen.
Använd nödstoppen endast vid fara!
Grinden kommer under säsong vara öppen som vanligt. Den öppnas och stängs automatiskt.

Lås på vaktstuga ersätts med kodlås, låset på mastkranen slopas tillsvidare.